Schoorsteenvegen

schoorsteenWaarom schoorsteenvegen?

Ten eerste wordt de kans op een schoorsteenbrand aanzienlijk verkleind en ten tweede wordt door de meeste verzekeringsmaatschappijen in de voorwaarden vermeld dat de hout, kolen of olie gestookte kachel 1 keer per jaar moet worden geveegd en gecontroleerd en een gasgestookte kachel eens in de 3 jaar.

Bij het stoken van hout, olie of kolen ontstaan onverbrande deeltjes die in het rookkanaal terecht komen. Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het kanaal en vormen een teerachtige laag (dit is een zeer brandbare laag die ook wel creosoot genoemd word). Bij een temperatuur van ongeveer 500 °C (deze temperatuur wordt al erg snel bereikt tijdens het stoken) vliegt deze laag in brand en is een schoorsteenbrand een feit.  De mate van de teeraanslag wordt mede bepaald door uw stookgedrag, als u de kachel teveel smoort (d.w.z. dat de brandstof te weinig zuurstof krijgt) dan ontstaat hierdoor een onvolledige verbranding, waarbij extra afvalstoffen vrijkomen en de schoorsteen verstopt kan raken. Er is dan te weinig of geen ‘trek’. Verbrandingsgassen kunnen terug slaan in de kamer waardoor en gevaar ontstaat voor koolstof monoxide.

Regelmatig uw schoorsteen laten controleren en inspecteren is daarom erg belangrijk. Bovendien controleert de schoorsteenveger de schoorsteen op scheuren en /of loszittende delen.

Hoe vaak moet ik mijn schoorsteen laten vegen?

Bij goed stookgedrag en normaal gebruik van uw houtgestookte kachel en uw brandstof, is 1 keer in het jaar voldoende en voor gaskachels eens in de 3 jaar. Kijk uw verzekeringsvoorschriften m.b.t. uw brandverzekering hier op na.

Van boven of van onderen?

Zolang de situatie het mogelijk maakt vegen wij het liefst buiten op de schoorsteen van boven naar beneden. Dit omdat hij dan boven en onder het kanaal kan bekijken en ook gelijk kan kijken hoe het met de staat van de eventueel aanwezig schoorsteenkap is. Ook is het zeker dat op deze manier het hele kanaal wordt geveegd en niet alleen het onderste deel. Juist bovenin zit vaak de meeste troep en aanslag en soms zit er ook wel een vogelnest in de kap of in de schoorsteen zelf en die kunnen wij dan ook gelijk verwijderen.

Wat kan ik verwachten? Hoe gaat de schoorsteenveger te werk?

RVN Cleaning komt bij u op de met u overeengekomen dag en tijdstip. Hij zal de situatie en het eventuele probleem nader bekijken. Daarna zal hij de kachel voor de schoorsteen weghalen of deze zodanig afdekken dat er zo weinig mogelijk afval dat bij het vegen vrij komt in de kamer terecht kan komen. Daarna gaat hij het dak op om boven de situatie te bekijken om daarna de schoorsteen te vegen. Het kan zijn dat RVN Cleaning er tijdens het vegen achterkomt dat er een nest in de schoorsteen zit en deze verwijderen wij dan uiteraard ook gelijk. Ook kijken wij of de schoorsteen en eventuele kap nog in goede staat zijn en stelt u hiervan op de hoogte.

Als de schoorsteen geveegd en geïnspecteerd is ruimt hij eerst alles buiten op en daarna zal hij de kleden en andere afdekmaterialen in de betreffende kamer opruimen en stofzuigen met zijn eigen stofzuiger die een roetfilter bezit zodat u niet uw eigen stofzuiger hiervoor hoeft te gebruiken.

En dan aan het einde van de werkzaamheden krijgt u een van ons een bewijs dat de schoorsteen is geveegd.

Astbest(houdend) kanaal

Ook voor het vegen van uw asbesthoudende kanaal kunt u bij ons terecht, wij vragen u om dit van te voren wel even aan ons door te geven.

Kan ik ook een abonnement afsluiten?

Een echt abonnement afsluiten doen we niet maar mocht u graag willen dat wij elk jaar bij u komen dan kunt u dat gelijk bij RVN Cleaning aangeven op het moment dat wij bij u zijn of ons hier later over bellen en dan zorgen wij dat u van ons een herinneringskaartje krijgt zodat u er zelf niet om hoeft te denken. Mocht u dit liever niet willen en zelf contact met ons op willen nemen zodra u denkt dat het weer nodig is , is dit natuurlijk ook geen probleem.

Heeft u nog vragen neem dan even contact met ons op.

Schoorsteenvegen